Varbergs Skyltgravyr AB Integritetspolicy (GDPR)

Inledning

Vi på Varbergs Skyltgravyr AB är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker hemsidan, skickar in en intresseförfrågan, mailar en order eller på annat sätt jobbar med oss.

Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet.

Våra kunders integritets- och dataskydd är viktigt för oss. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämpad lag och denna integritetspolicy. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att kontakta Anna Brue på Varbergs Skyltgravyr AB.

När du fortsätter använda oss som din leverantör på Varbergs Skyltgravyr AB godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.

Vill du att vi skall ta bort dina uppgifter, kontakta Anna Brue på Varbergs Skyltgravyr AB.

Det är frivilligt för dig att lämna uppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla personuppgifter för kontakter och leveranser.

 

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du muntligen ringer och ger oss information, samt vid kontakten via mail och brev. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, företag, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress. Dessutom sparar vi all information rörande beställningar, ritningar, texter, underlag och loggor för produktionen.

 

Personuppgiftsansvarig är:

Bolagets namn: Varbergs Skyltgravyr AB
Organisations nr: 556634-3231
Ansvarig: Anna Brue
Adress: Stålgatan 10, 432 32 Varberg
E-post: anna@varbergsskyltgravyr.se
Telefon:   0735-127930

 

2. Användning av information

Den informationen vi samlar in från dig används för att:

  • kunna utföra våra tjänster och åtagande till dig
  • kunna hålla en löpande kontakt med dig
  • säkerställa produktionen
  • säkerställa pris och leveranser

 

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

4. Informationsskydd

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Informationen vi samlar in sparas digitalt, samt i pappersformat. I båda fallen finns rutiner om hur dessa uppgifter skall hanteras.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

 

5. Samtycke

När du fortsätter använda oss som din leverantör på Varbergs Skyltgravyr AB godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.

Vill du att vi skall ta bort dina uppgifter, kontakta Anna Brue på Varbergs Skyltgravyr AB.

Varbergs Skyltgravyr AB sparar dessa uppgifter så länge de är aktuella för den löpande relationen, dock i längst 7 år som overksam i våra register, eller tills du önskar dra tillbaka ditt samtycke.

Anna Brue
Varbergs Skyltgravyr AB
556634-3231
Stålgatan 10, 432 32 Varberg
0735-127930
anna@varbergsskyltgravyr.se